Kategórie

Zľavnené produkty

SME DISTRIBÚTORMI TÝCHTO ZNAČIEK

Ako reklamovať?

   1. Čo najskôr nás informovať e-mailom alebo telefonicky o reklamácii.
   2. Poslať reklamovaný tovar na našu adresu.
   3. Reklamáciu vyriešime v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

  • Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

  • Reklamácie týkajúce sa nesprávneho druhu alebo počtu tovaru akceptujeme max. do 14 dní od prebratia tovaru odberateľom od prepravcu.

  • Reklamácie týkajúce sa kvality tovaru sa riešia v súlade s obchodným zákonníkom. Reklamáciu musí odberateľ podať písomne spolu s daňovým dokladom o kúpe a priložiť fotografie pripadne inú dokumentáciu preukazujúcu reklamovanú chybu tovaru. Ak sa reklamácia rieši vrátením tovaru, odberateľ je povinný poslať tovar dodávateľovi kuriérom, ak jeho hodnota presahuje 50 Euro bez DPH alebo poštou doporučene ak jeho hodnota je nižšia ako 50 Euro bez DPH. Náklady na odoslanie tovaru späť dodávateľovi znáša odberateľ.

  • Na nový tovar sa vzťahuje záruka 1 rok, ak nie je individuálne dohodnutá iná doba alebo je na tovare vyznačená doba spotreby. Pri reklamácii sa záruka na tovar predlžuje o dobu, ktorá zodpovedá času od nahlásenia reklamácie až po jej vybavenie a to len vtedy ak bola reklamácia opodstatnená a uznaná dodávateľom.  Ak sa reklamácia riešila výmenou tovaru alebo jeho súčasti, záruka nového trvá len do doby pokiaľ trvá záruka pôvodného - reklamovaného tovaru alebo jeho súčasti.

  • Reklamácia sa nevzťahuje na tovar, ktorý nebol vhodne skladovaný alebo sa pri jeho opracovaní nepoužil správny postup. Reklamáciu vybavuje dodávateľ opravou alebo výmenou tovaru a je v právomoci dodávateľa, ktorý spôsob zvolí. Ak dodávateľ nie je schopný tovar opraviť alebo dodať nový, má odberateľ nárok na vrátenie adekvátnej kúpnej ceny tovaru -podľa toho či odberateľ reklamuje celý tovar alebo len jeho časť/napr. plastové tabule a pod../

  • Drobné vady, ktoré nemajú vplyv na správnu funkčnosť tovaru nie sú dôvodom na nezaplatenie faktúry za tovar v dohodnutom termíne. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za finančné a iné straty, ktoré vznikli Odberateľovi z dôvodu chybného alebo nekvalitného tovaru.

 

Všeobecné obchodné podmienky pre uhaleshop.sk nájdete v obchodných podmienkach.

Reklamačný protokol